Gylleforsuring på Uhrenholt

 

Ved at reducere gyllens pH-værdi reduceres ammoniak fordampningen i marken. Forsuret gylle udbragt med slanger er af miljøministeriet sidestillet med nedfældning som er blevet lovpligtigt på sortjordsmarker og fodergræsmarker per 1. februar 2012. Teknologien er netop blevet godkendt her i februar, hvorefter vi på Uhrenholt har investeret i et forsuringsanlæg fra Harsø.

Teknologien sænker pH-værdien til mellem 5,5 og 6 ved tilsættelse af svovlsyre. Dermed optager planterne lettere kvæstoffet og yderligere reduceres fordampningen væsentligt. På Uhrenholt tilbyder vi at forsure din gylle med vores gylleomrøre. Svovlsyren tilsættes under omrøring af tanken. Den forsurerede gylle er lettere end den traditionelle gylle og tanken lagdeles derfor indtil hele tanken er behandlet. Teknologien kan være farlig og af den grund har Tommy modtaget et sikkerhedskursus i hvordan forsuringsanlægget anvendes.

Ring og hør nærmere om mulighederne for, at vi forsurer din gylle...
Anders 40296938

Gylleforsuring på Uhrenholt