Udbytteoversigt 2011

 

På Uhrenholt finder vi det yderst interessant at studere årets udbytter på både hver enkelt mark, men også generelt for de samlede arealer.

Følgende graf viser udbytteoversigten for afgrøderne siden 2008. Der er selvfølgelig mange parametre der ikke direkte kan aflæses af grafen, som eksempelvis en tør forsommer, en hård vinter eller andet, der har indflydelse på udbytterne.

Udbytter i frøgræsserne har gennemgående været flotte, ligesom et gennemsnitligt udbytte i vårbyggen på 6600kg/ha er yderst tilfredstillende.
Vi nåede op på 7246 kg byg per ha i Blåkilde på skarp sandjord, hvilket er rekord på Uhrenholt på en udlægsmark, hvor der er etableret frøgræs i forbindelse med vårbyggen.

Hveden har ikke givet så godt som tidligere år, hvilket i år skyldes kernernes vægt. Vækstsæsonen har ikke været optimal for hveden, og udbytterne er derefter.

Det bliver spændende at få tilføjet majsen til grafen...